Laryngologia

Rozpoznawanie i leczenie chorób ucha, nosa, krtani, gardła oraz innych narządów głowy i szyi.